داستان شکل گیری پیندو در پادکست دیتکت دیجی کالا

در دیتکت از چه می‌گوییم؟

دیتکت پادکست واحد تکنولوژی دیجی‌کالاست که از نگاه تیم‌های گوناگون این واحد، به موضوع‌های مرتبط با تکنولوژی می‌پردازد.

اینجا شنونده ما باشید

و همه پادگیر‌های دیگر
تازه‌ترین اپیزود
تازه‌ترین اپیزود

قسمت یازدهم؛ تیم موبایل دیجی‌کالا از شکل‌گیری، دانش و تجربه

پادکست تیم موبایل دیجی کالا

اپیزودهای دیگر

همه موضوع‌هاپادکستتکنولوژی

دوست دارید از چه حرف بزنیم؟

اینجا شنونده ما باشید

و همه پادگیر‌های دیگر

در دیتکت از چه چیزی حرف بزنیم؟

پیشنهاد شما برای موضوع‌های بعدی دیتکت