در دیتکت از چه می‌گوییم؟

دیتکت پادکست واحد تکنولوژی دیجی‌کالاست که از نگاه تیم‌های گوناگون این واحد، به موضوع‌های مرتبط با تکنولوژی می‌پردازد.

اینجا شنونده ما باشید

و همه پادگیر‌های دیگر
تازه‌ترین اپیزود
تازه‌ترین اپیزود

تیم فرانت‌اند دیجی کالا از گذشته تا حال

تیم فرانت‌اند دیجی کالا از گذشته تا حال

اپیزودهای دیگر

همه موضوع‌هاپادکستتکنولوژی

دوست دارید از چه حرف بزنیم؟

اینجا شنونده ما باشید

و همه پادگیر‌های دیگر

در دیتکت از چه چیزی حرف بزنیم؟

پیشنهاد شما برای موضوع‌های بعدی دیتکت